Extraleague (SBL) 2023 - Official Payoff

Opening Round (A)

Team

26118 flag Apollo Bratislava B

26117 flag Apollo Bratislava

26121 flag Akademik Košice

26120 flag Fooze Bratislava

26119 flag Maceitos Jelka

26155 flag Outmen Skalica

26116 flag Angels Trnava U23

26115 flag Angels Trnava