Extraleague (SBL) 2024 - Official Payoff

Opening Round (A)

Team

31228 flag Apollo Bratislava B

31227 flag Apollo Bratislava

31226 flag Akademik Košice

31231 flag Fooze Bratislava

31229 flag Maceitos Jelka

31230 flag Outmen Skalica

31233 flag Angels Trnava U23

31232 flag Angels Trnava